Historia kredytowa to informacja o tym, jakie posiadamy zobowiązania (czyli kredyt, pożyczka, debet i inne zobowiązania). Zawiera ona informacje obecne, jak i na temat tego, jak inne zobowiązanie obciążały nas w przeszłości, a także jak je spłacaliśmy. Banki, od których chcemy uzyskać pieniądze korzystają z BIK-u (Biura Informacji Kredytowej). Instytucja ta została utworzone w 1997 roku i gromadzi informacje na temat kredytobiorców udostępniając je zainteresowanym podmiotom na podstawie raportów.

Zarządzanie historią kredytową.Taki raport to wydruk całej historii kredytowej potencjalnego wnioskującego z podziałem na poszczególne zobowiązania i oznaczeniem opóźnień w spłatach. Przed staraniem się o uzyskanie większego finansowania, warto samodzielnie złożyć wniosek o taki raport do BIK, żeby upewnić się czy w takim raporcie nie ma informacji o zaległościach, o których mogliśmy zapomnieć lub je przeoczyć.

Na podstawie historycznych zapisów w raporcie BIK banki dokonują oceny wiarygodności (jest to element ich scoringu) określając ryzyko przyznania pożyczki, kredytu samochodowego, mieszkaniowego, a nawet karty kredytowej z większym limitem. Klient może spotkać się z odmową przyznania pożyczki, jeśli w jego historii znajdzie się informacja, że opóźniał się ze spłatami lub w ogóle nie spłacał swoich zobowiązań. Dla instytucji bankowych istotne jest, aby zminimalizować ryzyka i wykluczyć późniejsze problemy w spłatach zobowiązań.

W uzyskaniu oferty pożyczkowej pomocne jest posiadanie w swojej historii kredytowej jak najwięcej pozytywnych informacji o terminowo spłacanych zobowiązaniach (chociażby drobnego sprzętu AGD/RTV na raty). Na tej podstawie nie tylko zwiększają się szanse na to, że bank nam udzieli wnioskowanej kwoty pożyczki, ale także na to, że zaoferuje korzystniejsze dla nas oprocentowanie czy inne warunki oferty.

Na koniec zobacz jak zostać wiarygodnym kredytobiorcą: