Często nie zastanawiamy się nad tym, co może się stać, gdy popadniemy w długi. Pół biedy, jeśli jesteśmy w stanie je spłacać z niewielkim opóźnieniem. Problemy zaczynają się jednak, gdy do akcji wkracza komornik.

Komornik wkracza do gry, gdy niemożliwe staje się ściągnięcie długu na mocy egzekucji prawnej. W pierwszej kolejności, na mocy tytułu wykonawczego może on zawiadomić naszego pracodawcę o zajęciu wynagrodzenia za pracę. Pracodawca wówczas ma obowiązek przekazania komornikowi 3/5 wynagrodzenia na poczet długu dotyczącego świadczeń alimentacyjnych lub połowę tego wynagrodzenia jeżeli nasz dług powstał z innego tytułu, np. pożyczki lub kredytu.

Częstokroć zdarza się jednak, że komornik oprócz egzekucji długu bezpośrednio z naszego wynagrodzenia, na wniosek wierzyciela dokonuje go również bezpośrednio z naszego rachunku bankowego, na który otrzymujemy nie zajętą część wynagrodzenia za pracę. Możemy znaleźć się wtedy w trudnej sytuacji – nie dość, że nastąpi potrącenie długu z wynagrodzenia przez pracodawcę, to jeszcze reszta wynagrodzenia, która jest przelewana na rachunek, także zostanie zajęta przez komornika.

Co zrobić gdy komornik zajmie nasz rachunek bankowy?

Należy wykonać następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek do komornika o zwolnienie od zajęcia części kwoty, którą otrzymujemy po potrąceniach na konto bankowe. Często jednak taki wniosek spotyka się z odmową. Wówczas w ciągu 7 dni, najlepiej przy pomocy radcy prawnego należy złożyć do Sądu Rejonowego skargę na takiego komornika, wykazując że rachunek bankowy jest zasilany wynagrodzeniem, z którego komornik prowadzi już egzekucję, a w rezultacie zajęcia my jako dłużnicy możemy zostać bez środków do życia.
  2. Przy odmowie zwolnienia zajęcia z punktu pierwszego, powinniśmy złożyć pracodawcy pismo zmieniające sposób wypłaty wynagrodzenia, tak by kolejne było już wypłacone w formie gotówkowej. Komornik nie ma możliwości zajęcia tak wypłaconego wynagrodzenia i będzie to tymczasowe rozwiązanie dopóki sąd nie rozstrzygnie sprawy na naszą korzyść.

Bardzo istotne jest to, że zwolnione od zajęcia są środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, do wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez GUS w okresie poprzedzającym dzień, w którym wystawiono tytuł wykonawczy (obecnie około 12 tys. złotych brutto). Podstawą jest zachowanie spokoju i opanowanie. Świadomość swoich praw w procesie egzekucji długów jest bardzo istotna i pozwala na rozwiązanie problemów zadłużenia sprawnie i bez zbędnych komplikacji.